Perhetyö

Onnelan Sydän tarjoaa Kuopion alueella lapsiperheiden perhetyötä ennaltaehkäisevänä ja sosiaalihuoltolain mukaisena palveluna sekä lastensuojelun avohuollon tukitoimena. 

Työskentely on suunnitelmallista ja tavoitteellista, perheiden yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Työskentelyssä voidaan käyttää keskustelun ja ohjaamisen tukena erilaisia menetelmiä, jotka palvelevat perheenjäseniä ja perhettä saavuttamaan yhdessä asetettuja tavoitteita. Perhetyöllä pyritään helpottamaan ja ratkaisemaan perheen elämää kuormittavia tekijöitä.

Perhetyön tarjouspyynnön ja tilauksen perheelle tekee kaupungin sosiaalitoimi.

Perhetyön tarjouspyynnöt: